Θέλουν τους Έλληνες νεκρούς, δεν ξέρουν ότι τότε ΑΥΤΟΙ ζωντανεύουν.

Θέλουν τους Έλληνες νεκρούς, δεν ξέρουν ότι τότε ΑΥΤΟΙ ζωντανεύουν. 

Add a Comment

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert.