Η ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΟΝ «ΟΡΙΖΟΝΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ» ΤΗΣ ΜΑΥΡΗΣ ΤΡΥΠΑΣ … Πρῶτος «κοιναγορίτης» ἦταν ὁ…Χίτλερ!

σως οἱ Ἓλληνες δέν ἒχουν ἀκόμη συνειδητοποιήσει ὃτι βρίσκονται στό <μάτι> τοῦ κυκλῶνος, ὃπου ἐπικρατεῖ προσωρινή νηνεμία. Πολύ σύντομα πάντιοι ἂνεμοι θά σαρώσουν καί θά καταστρέψουν τό πᾶν.

Τόν νέο Ἀρμαγεδδῶνα γιά τήν ἀνθρωπότητα ἒχουν δημιουργήσει καί ποδηγετοῦν μιά χούφτα τοκογλύφων τραπεζιτῶν, μέ ἒμβλημα τήν παγκοσμιοποίηση καί θρησκεία τήν ἀνηθικότητα, τήν ἀπάτη, τήν διαφθορά καί τό χρῆμα.

Ὃπλα τους, τό μονοπώλιο ἒκδοσης χαρτονομίσματος, οἱ μεταλλαγμένοι σπόροι, τά τρόφιμα, τά φάρμακα, τά ὁπλικά συστήματα, οἱ διορισμένες κυβερνήσεις καί τά συνεργαζόμενα μέ τό σύστημα ραδιοτηλεοπτικά δίκτυα, μέ τά ὁποῖα ποδηγετοῦν καί ἀποχαυνώνουν τίς ἀνθρώπινες μάζες.

Ἐμβρόντητος ὁ καθημερινός ἂνθρωπος βλέπει γύρω του μία ἀναπόδραστη ὀλίσθηση πρός τόν <ὁρίζοντα γεγονότων τῆς μαύρης τρύπας>, ὃπως θά ἒλεγε καί ὁ Στῆβεν Χώκινγκ. Ἡ βαρυτική ἓλξη τῆς διαφθορᾶς, τῆς φοροκαταιγίδας, τῆς καταλύσεως τῶν ἠθῶν, τῆς πλάνης τῶν προσδοκιῶν γιά μία τάχα καλλίτερη ζωή, τῶν πράξεων ἐσχάτης προδοσίας κ.ἂ. διατηροῦν τόν Ἑλληνικό λαό σέ διαρκῆ κατάσταση σόκ καί δέους, πού τόν μετατρέπει σέ παθητικοποιημένο Εὐρώδουλο.

Οἱ μεγαλύτεροι, οἱ γεροντότεροι, οἱ ἡλικιωμένοι, πού ἒχουν τό προνόμιο (κατά τόν Ὃμηρο) νά βλέπουν ταυτόχρονα μπρός καί πίσω, διακρίνουν τήν ἐπερχομένη καταστροφή, ἀνήμποροι νά ἀντιδράσουν στήν καθυπόταξη τῶν λαῶν μέ οἰκονομικούς ὃρους, πού πρῶτος εἶχε ὁραματισθεῖ ὁ ὑπουργός Οἰκονομικῶν τοῦ Χίτλερ, Φούνκ, ὁ ὁποῖος εἶχε τήν ἰδέα τῆς δημιουργίας Κοινῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἀγορᾶς, γιά νά καθυποτάξει οἰκονομικά τούς εὐρωπαϊκούς λαούς.

Τήν ἰδέα τοῦ Φούνκ ἀξιοποίησαν οἱ μετέπειτα παγκοσμιοποιητές μέ κύριο ὃπλο τους τά τραπεζικά προϊόντα. Δέν τούς ἐξυπηρετεῖ πιά οὒτε ὁ καταρρεύσας Κομμουνισμός οὒτε ὁ <καθαρόαιμος> Καπιταλισμός. Τώρα ὁ πλανήτης χορεύει στόν ρυθμό τῆς νέας ἰδέας τοῦ νεοφιλελευθερισμοῦ, πού στόχο ἒχει τήν συγκέντρωση τοῦ πλούτου τῆς ἀνθρωπότητος στά χέρια πολύ λίγων. Σύμφωνα μέ στοιχεῖα τοῦ Κογκρέσου, στήν δεκαετία 1980-1990, αὐξήθηκαν κατά 3.000% τά εἰσοδήματα 400 δισεκατομμυριούχων καί μειώθηκαν κατά 80% τά εἰσοδήματα ὃλων τῶν Ἀμερικανῶν.

Γιά νά συμβεῖ αὐτό καί νά χειροτερεύσει ὁσονούπω, πρέπει ἡ ἀνεργία νά ἐκτοξευθεῖ στά ὓψη, οἱ μισθοί καί οἱ συντάξεις νά πάρουν ἐπιδοματικό χαρακτῆρα, ἡ κρατική μηχανή νά ξεχαρβαλωθεῖ τελείως, ἡ διαφθορά καί ἡ <διαφορετικότητα> νά γίνουν κανόνας τῆς ζωῆς καί ἡ ἀνθρώπινη κοινωνία νά ἐκθεμελιωθεῖ διά τῆς ἐξαθλιώσεως τῶν λαϊκῶν μαζῶν καί νά καταργηθοῦν τά πάλαι ποτέ κεκτημένα δικαιώματα, πού κερδήθηκαν μέ ἀγῶνες αἰώνων καί αἳματος.

Ὃλ᾽ αὐτά ἂραγε τά βλέπουν οἱ νέοι μας, οἱ ὁποῖοι συνωστίζονται στίς καφετέρειες μέ τά i-phone, τά tablet καί τά τατουάζ, τήν ὑπερβολική τηλεοπτική χρήση πού ἀδρανοποιεῖ τόν ἐγκέφαλο καί μετατρέπει τόν ἂνθρωπο ἂβουλο καί ἐνδοτικό στίς ἐντολές τῶν παγκοσμιοποιητῶν;

Δέν βλέπουν ὃτι οἱ πάντες ἒχουν μεταβληθεῖ σέ φορεῖς ἰντερνετικῶν ὃρων (ΑΜΚΑ, ΑΦΜ, ΙΒΑΝ) γιά τήν συνεχῆ ἀφαίμαξη καί τῆς τελευταίας εἰσοδηματικῆς ἱκμάδος, μέχρι τήν ἐξαφάνισή τους μέ ἓνα delete;

Δέν βλέπουν γύρω τους τόν κρατικό αὐταρχισμό, τήν παρακρατική ἐσωτερική ἀναρχία καί τρομοκρατία πού βρίσκονται στό ἀπυρόβλητο τοῦ νόμου;

Δέν βλέπουν τά χαράτσια, τήν ὑπερφορολόγηση καί τήν ἐξαφάνιση τῆς μικρομεσαίας τάξεως μέ βαρύτατες καί ἀντισυνταγματικές φορομπηχτικές ἀφαιμάξεις;

Δέν βλέπουν ὃτι ὁ ἀνθρωπογεωγραφικός χάρτης ἀλλάζει δραματικά μέ τήν ἀθρόα εἰσβολή τῶν καρπερῶν ἀλλοθρήσκων λαθρομεταναστῶν καί τήν ἀδυναμία τῶν νέων Ἑλλήνων πολιτῶν νά δημιουργήσουν οἰκογένεια καί νά τεκνοποιήσουν, καί ὃτι, ἀντιθέτως, τήν ἱκμάδα τοῦ ἒθνους νά μεταναστεύει στό ἐξωτερικό, ὃπου καί ἐκεῖ μετά ἀπό λίγο, θά ἐπικρατήσουν οἱ ἲδιες ἀφόρητες συνθῆκες πού ἐπικρατοῦν στήν Ἑλλάδα;

Δέν βλέπουν ὃτι τό Ἰσλάμ προχωρεῖ ἀκάθεκτα μέ ὁρμητήριο τήν Ἑλλάδα καί τήν Ἰταλία, γιά τήν κατάληψη τῆς Εὐρώπης; Εἶναι τό ἲδιο Ἰσλάμ πού ἡ Βυζαντινή Αὐτοκρατορία ἀναχαίτιζε ἐπί 1.000 χρόνια ἀπό ξηρά καί θάλασσα, προστεύοντας τό μαλακό ὑπογάστριο τῆς Εὐρώπης.

Τώρα ὁ κίνδυνος ἰσλαμοποίησης βρίσκεται πρό τῶν πυλῶν, τουλάχιστον ὃσον ἀφορᾶ τήν Ἑλλάδα. Ὡς πότε ὁ δημοκρατικός Ἓλληνας πολίτης θά κλαψουρίζει τήν μοῖρα του μέ ἀντικυβερνητικά κουτσουρεμένα σποτάκια στά εἰδησεογραφικά δελτία (ὃσα βέβαια ἐπιτρέπουν οἱ καναλάρχες νά βγαίνουν στόν ἀέρα), γιά τήν πλήρη ἀφαίμαξή του μέ ἀντισυνταγματικές φοροκαταιγίδες, ἐν ὀνόματι ἑνός ψευδοχρέους πού πρέπει νά ἐξοφλεῖται στό διηνεκές, μέ ὑποθήκευση τῆς δημόσιας περιουσίας, μέ συνεχές ψαλίδισμα μισθῶν καί συντάξεων, μέ κραυγαλέα ἀνυπαρξία τοῦ κράτους στήν ὑγεία καί τήν ἀσφάλεια τῶν πολιτῶν;

Κι ὃλα αὐτά μέ μία δικαιοσύνη (τήν τρίτη ἐξουσία τοῦ κράτους) πανταχόθεν βαλλομένη;

Μέ μιά λέξη: Πότε ἐπί τέλους ὁ λαός αὐτός θά ψάλει τόν θούριο τοῦ Ρῆγα Φερραίου;

ΚΩΣΤΑΣ ΔΟΥΚΑΣ

Add a Comment

Your email address will not be published.