Δείτε τι προκαλεί το μόντεμ – ρούτερ στην υγεία μας

Βγάλτε τα από το δωμάτιο των παιδιών. Είναι επικίνδυνα και ενέχονται για καρκίνους. Το βίντεο που βρήκαμε στο home-biology.gr δείχνει την επικινδυνότητα των μόντεμ-ρούτερ.

Ακτινοβολία ασύρματων τηλεφώνων και μόντεμ-ρούτερ (Wi-Fi): μετρήσεις, εντοπισμός, τρόποι προστασίας

Add a Comment

Your email address will not be published.