ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ : ΣΤΗΝ ΑΝΤΕΠΙΘΕΣΗ ΠΕΡΑΣΑΝ ΟΙ ΝΟΜΙΜΟΙ ΜΟΥΦΤΗΔΕΣ ΘΡΑΚΗΣ

Γράφει ο Παναγιώτης Αποστόλου
Πολιτικός αναλυτής – αρθρογράφος
egerssi@otenet.gr
www.egerssi.gr

Στην αντεπίθεση πέρασαν κατά της κυβέρνησης των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ οι νόμιμοι Μουφτήδες της Ξάνθης Μ. Ε. Σινίκογλου και της Κομοτηνής Τζεμαλή Μέτσο, που είχαν διοριστεί το 1985 με προεδρικό διάταγμα και καταργήθηκαν πριν από λίγο καιρό από την παρούσα κυβέρνηση, προκειμένου να εξυπηρετηθούν τα

συμφέροντα του Ρ. Τ. Ερντογάν και της Τουρκίας στην Θράκη μας, όπως οι ίδιοι διατείνονται διά μέσω του Δελτίου Τύπου που υπογράφουν, με ημερομηνία 12 Σεπτεμβρίου 2018!Ταυτόχρονα, προσβάλλουν την καθαίρεσή τους, ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας με άσκηση αιτήσεων ακυρώσεως!
Προσβάλουν επίσης την καθαίρεσή τους από την κυβέρνηση των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ στα αρμόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης!
Μια πολύ σοβαρή εξέλιξη, που θα παρακολουθούμε και θα σας ενημερώνουμε!

Παρακάτω το πλήρες Δελτίο Τύπου:
«Η Κυβέρνηση αποφάσισε πρόσφατα, όπως είναι ευρύτερα γνωστό, την παύση από τα καθήκοντά μας ως θρησκευτικών λειτουργών της Μουσουλμανικής Θρησκευτικής Κοινότητας της πατρίδας μας. Καθήκοντα, που ασκούμε επί δεκαετίες, ως διακονία και όχι κατ’ εξουσιασμό των ομοθρήσκων μας, χάριν των συμφερόντων της μουσουλμανικής μειονότητας και της Πατρίδας μας.

Πρόκειται για ιστορικά πρωτόγνωρη ενέργεια, η οποία θέτει σε σοβαρή διακινδύνευση τα εθνικά συμφέροντα στην ευαίσθητη περιοχή της Θράκης, ενώ παράλληλα παραβιάζει, κατά την άποψή μας, ευθέως τη θρησκευτική ελευθερία της Μουσουλμανικής Θρησκευτικής Κοινότητας. Η καθαίρεσή μας αποτελεί, δίχως αμφιβολία, προϊόν διαπραγμάτευσης της Κυβέρνησης με την ηγεσία της γειτονικής χώρας και αποτελεί απαράδεκτο συμβιβασμό που υπονομεύει το εθνικό συμφέρον.

Τις πολιτικά και θρησκευτικά ανεπίτρεπτες αυτές αποφάσεις για την απόλυσή μας αναγκαστήκαμε να προσβάλουμε, μέσω ειδικευμένης στα αντικείμενα αυτά Δικηγορικής Εταιρείας, ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας με άσκηση αιτήσεων ακυρώσεως.

Αντίστοιχες αιτήσεις ακυρώσεως πρόκειται μάλιστα να ασκήσουν μέλη της μουσουλμανικής μειονότητας. Είμαστε εξάλλου υποχρεωμένοι να αναδείξουμε το ζήτημα στα αρμόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεδομένου ότι η παύση μας προσβάλλει, επιπλέον, κατά την ορθότερη άποψη, το ενωσιακό δίκαιο και κυρίως την Οδηγία 2000/78/ΕΚ για την ίση μεταχείριση στην απασχόληση και την εργασία»!

Leave a Reply

Your email address will not be published.