Ο ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΒΑΤΑΤΖΗΣ ΑΝΑΣΤΗΘΗΚΕ. ΣΕ ΛΙΓΟΥΣ ΜΗΝΕΣ ΘΑ ΤΟΝ ΔΟΥΜΕ ΟΛΟΙ.

Παιδί μου εἶναι ἴσως καὶ ἡ τελευταία φορὰ ποὺ σοῦ λέω νὰ γράψῃς κάτι, γιατὶ πλέον θὰ μιλᾶ ὁ οὐρανός. Δυστυχῶς ἡ Μακεδονία μας παραδόθηκε

Γράφει ο 
Ηλιας Καλλιωρας


ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΜΟΝΟΝ! ΓΙΑ ΛΙΓΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΦΙΛΟΥΣ ΜΟΥ!
============================================
Ἠλία ἀδελφέ μου εὐλόγησον.
Σοῦ διαβιβάζω συνημμένως μήνυμα, τὴν προέλευση τοῦ ὁποίου δὲν ἔχω τὴν εὐλογία νὰ ἀποκαλύψω.
Εἶναι συνταρακτικό.
Η εικόνα ίσως περιέχει: 2 άτομαἈπευθύνεται σ’ ὅλους μας καὶ κυρίως σὲ ἀμφισβητίες ῥασοφόρους.
Περιέχει λεπτομέρειες γιὰ τὴν ἐμφάνιση τοῦ Ἁγίου Ἰωάννη τοῦ Βατάτζη.
Δὲν πρόκειται γιὰ φαντασίες κάποιου ποὺ θέλει νὰ προκαλέσῃ θόρυβο.
Πρόκειται γιὰ λόγια ΑΥΤΟΠΤΗ ΜΑΡΤΥΡΑ καθ’ ὅλα ἀξιόπιστου. Τελεία καὶ παῦλα.
Τὸ κείμενο παρατίθεται αὐτούσιο καὶ μπορεῖς νὰ τὸ κοινοποιήσῃς στὴν εὐλογημένη σελίδα σου…
————————————————————————–
“Ἀδελφοί μου χαίρετε.
Κοσμοκαλόγερος ποὺ ζεῖ στὴν Θεσσαλονίκη, λαϊκὸς μὲ ἕνα κορίτσι, ἔγγαμος καὶ πολὺ ἐλεήμων, ἄνοιξε τὴν καρδιά του καὶ εἶπε:
Παιδί μου εἶναι ἴσως καὶ ἡ τελευταία φορὰ ποὺ σοῦ λέω νὰ γράψῃς κάτι, γιατὶ πλέον θὰ μιλᾶ ὁ οὐρανός. Δυστυχῶς ἡ Μακεδονία μας παραδόθηκε.

Οἱ ἄνθρωποι ὅμως ὑπολογίζουν χωρὶς τὸν Θεό. Τί νὰ κάνουν ὅμως οἱ ἁπλοὶ ἄνθρωποι, ὅταν ὁ κλῆρος δὲν στέκεται στὸ ὕψος τῶν περιστάσεων!
Ἀγαπῶ καὶ σέβομαι τοὺς ἱερεῖς, ἀλλὰ εἶναι δυνατὸν νὰ ὑπάρχουν ἱερεῖς καὶ μοναχοὶ ποὺ νὰ θεωροῦν αἵρεση τὰ ἐπερχόμενα γεγονότα; Μάλιστα ἀναζητοῦν ἐμένα καὶ αὐτοὺς ποὺ μὲ πληροφοροῦν μὲ ἀγάπη καὶ ἁπλότητα. Θέλουν λέει νὰ ἀποκαλύψουν τὶς πλάνες!!!

Ας γνωρίζουν οἱ ῥασοφόροι αὐτοὶ, πὼς οὐδέν κρυπτὸν ὑπὸ τὸν ἤλιον. Τὰ ἐλατήριά τους εἶναι γνωστά, τὸ Χρῆμα! Φέρονται σὰν τοὺς φαρισαίους. Θέλουν πρωτοκαθεδρίες καὶ ὑποτιμοῦν τοὺς ἁπλοὺς καὶ ἀφιλάργυρους ἀγωνιστές. Νομίζουν ἀξιωματικὰ πὼς κατέχουν αὐτοὶ τὴν ἀπόλυτη ἀλήθεια!
Θὰ τοὺς τὸ ἐπαναλάβουμε ὅμως ὅσο καὶ ἄν τοὺς ἐνοχλεῖ.

Ο ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΒΑΤΑΤΖΗΣ ΑΝΑΣΤΗΘΗΚΕ. 
ΣΕ ΛΙΓΟΥΣ ΜΗΝΕΣ ΘΑ ΤΟΝ ΔΟΥΜΕ ΟΛΟΙ.
Τότε νὰ δοῦμε ποῦ θὰ κρυφτοῦν οἱ ἀμετανόητοι ῥασοφόροι. Ψάχνουν νὰ βροῦν νὰ καταδικάσουν. Φοβερὸ πρᾶγμα νὰ πέσῃς στὰ χέρια ζῶντος Θεοῦ!!!
Ὅσο καὶ ἄν ψάχνουν δὲν θὰ βροῦν. Ἔφτιαξαν Μοναστήρια καὶ Ἡσυχαστήρια καὶ ξέχασαν τὸν Θεό. Ἀγάπησαν τὴν κοσμικὴ δόξα. Τὸ χρῆμα. Θέλουν νὰ ὑπογράφουν ὡς λόγιοι. Εἶναι ἔτοιμοι νὰ ῥίξουν τὸ ἀνάθεμα.

Ξέχασαν τοὺς πνευματικούς τους πατέρες. Σπάνια ἐξομολογοῦνται. Δὲν τρέφουν πλέον καὶ πολὺ ἐκτίμηση σὲ αὐτούς. Ἀναπαύονται στὶς πνευματικές τους δάφνες.
Οἱ λόγιοι τοῦ διαδικτύου ἄς μὴν κρίνουν εὔκολα. Ὁ σκοπὸς αὐτῶν τῶν μηνυμάτων εἶναι ἀφυπνιστικός. Ἄς μὴν ἀποροῦν ποὺ τὰ πνευματικά τους τέκνα δὲν ὑπακούουν.
Ἄς μὴν ἀποροῦν ποὺ τοὺς φεύγουν μοναχοὶ καὶ ἔχουν πειρασμοὺς καὶ ἀῤρῥώστιες. Ὁ Πνευματικὸς δὲν πρέπει νὰ ξεχνᾶ τὸν Πνευματικό του. Πρέπει νὰ ἐτοιμάζεται καθημερινὰ γιὰ τὸ αἰώνιο ταξίδι.
Ἀλλιώς καὶ ἡ πληροφορία μπορεῖ νὰ εἶναι ἀλλοιωμένη πρὸς τὸν ὑποτακτικό. Βέβαια καὶ στραβὴ νὰ εἶναι ἡ ἐντολὴ τοῦ Γέροντα, τὴν διορθώνει ὁ Θεός. Χάσιμο ἀπὸ τὴν ὑπακοὴ δὲν ἔχει, ἀλλὰ γιατὶ νὰ μὴν προστρέχουμε πιὸ συχνὰ στὸ μυστήριο;

Ἀδελφοί, πρέπει νὰ γίνωνται συλλαλητήρια. Ὅμως μήπως τελικὰ δὲν θὰ εἶχε ὑπογραφῇ ἡ συμφωνία, ἐὰν τὸ 60% τῶν συμμετεχόντων σὲ αὐτὰ εἶχε συντριπτική μετάνοια;
Δυστυχῶς ἀπὸ τοὺς συμμετέχοντες μόνον τὸ 40% εἶχε ειλικρινὴ μετάνοια.
Οἱ ἄνθρωποι μετανοοῦν καὶ μετὰ ξαναπέφτουν εὔκολα. Αὐτὸ εἶναι τὸ μαρτύριο τῶν γνήσιων Πνευματικῶν, Μοναστηριῶν καὶ Ἡσυχαστηρίων.

Ἀποροῦν ποὺ ἔπεσαν τὰ χημικά. Τὰ χημικὰ μήπως τὰ ἔφαγαν κάποιοι ποὺ ἴσως κάποια στιγμὴ νὰ ἄκουσαν γιὰ τὰ ἐπερχόμενα γεγονότα καὶ νὰ τὰ λοιδώρησαν;
Μήπως ἦταν αὐτὴ ἡ χαοτικὴ κατάσταση ποὺ δημιουργήθηκε μιὰ πρόβα τζενεράλε γιὰ τὰ ὅσα θὰ ἀκολουθήσουν; Αὐτοὶ ποὺ δὲν ὀρθοτομοῦν τὸν λόγο τοῦ Θεοῦ, ῥέπουν πρὸς τὴν αἵρεση.
Αὐτοὶ ποὺ ἀφήνουν σκοτεινὲς καὶ ἀνήλιες γωνίες στὴν ψυχὴ καὶ στὴν συνείδησή τους. Ζοῦμε στὴν ἐποχὴ ποὺ ὁ Ἅγιος Παΐσιος εἶχε περιγράψει στὶς μοναχές του: Θὰ μᾶς κρίνουν οἱ λαϊκοί, ἔλεγε!

Ἄς μὴν γεροντίζουμε ἀδελφοί. Ἄς γίνουμε γνήσιοι.
Ἀγωνιστές ποὺ ἀξιώθηκαν καὶ εἶδαν τὸν ἀναστημένο Βασιλέα, λένε πὼς τὸ ὕψος του εἶναι κοντὰ στὸ 1,75. Ἄσπρη γενειάδα, γαλανὰ μάτια, διαπεραστικὸ βλέμμα. Μαῦρο παλτό, μαῦρα ῥοῦχα, παπούτσια.

Στὸ κεφάλι ἕνα σκοῦφο σὰν αὐτὸν ποὺ φοροῦν οἱ ἱερεῖς. Ἡ φωνή του ὅπως περιγράφεται στὶς μαρτυρίες τῶν Ἁγίων. Λεπτή, ἤπια καὶ ταυτόχρονα αὐστηρή.
Ὄχι ἀδελφοί μου ὁ Ἅγιος δὲν ἦταν στὰ συλλαλητήρια. Εἶναι ὅπου ὑπάρχει βίωμα καὶ πνεῦμα ἐσχατολογικό.
Δυστυχῶς 8 στοὺς 10 στὰ συλλαλητήρια δὲν πίστευαν στὰ γεγονότα. Δὲν ἔχουμε ἀντιπαλότητα μὲ κανέναν ἀδελφοί μου.

Σᾶς ἀγαποῦμε ὅλους. Θέλουν νὰ μᾶς χωρίσουν σὲ προδότες καὶ πατριῶτες. Θέλει ὁ διεθνὴς σιωνισμὸς νὰ μᾶς βάλει νὰ σφαχτοῦμε μεταξύ μας. ΟΧΙ. Μετάνοια. Αὐτὸ θὰ μᾶς σώσῃ.
Γρηγορεῖτε. Ἀπὸ τὸν Μάρτιο τὰ σημεῖα θὰ εἶναι πιὸ ὀρατά. Δὲν νοεῖται μοναχὸς νὰ τονίζῃ ἤ νὰ μαζεύῃ χρήματα γιὰ τὰ γεράματα ἤ γιὰ ἐνδεχόμενη ἀῤῥώστια.
Ὑπάρχουν λαϊκοὶ μὲ 6 καὶ 7 παιδιὰ ποὺ ἀπὸ τὴν πολλὴ ἐλεημοσύνη δὲν καταφέρνουν νὰ βάζουν στὴν ἄκρη οὔτε 50 εὐρώ.

Αὐτοὶ βλέπουν συνεχῶς θαύματα. Καὶ αὐτὸ θὰ ἐνοχλήσῃ πολὺ τοὺς λόγιους ἀδελφούς μας. Θὰ τοὺς χτυπήσῃ ἐκεῖ ποὺ πονοῦν. ΣΤΟ ΧΡΗΜΑ.
Συγγενεύουν μὲ τὸν Ἰούδα καὶ δὲν τὸ καταλαβαίνουν. Κάνουν τὸ ἄσπρο μαῦρο γιὰ νὰ μὴν φανῇ γύμνια τους.
Ἄς ξέρουν ὅμως, ὅτι οἱ Ἅγιοι ἔχουν πεῖ πῶς θὰ πατάξῃ τοὺς ἀσεβεῖς Ἅγιος!
Καλή μετάνοια!!!
Ἄς σταλεῖ σὲ ὅσο περισσότερους ἀδελφοὺς γίνεται”.
=======================================
ΥΓ1. ΖΕΙ ΚΥΡΙΟΣ Ο ΘΕΟΣ ΗΜΩΝ..!
ΥΓ2. ΣΑΣ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΚΑΙ ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ, ΚΑΙ ΜΑΛΙΣΤΑ ΔΕ, ΙΔΙΑΙΤΈΡΩΣ ΘΕΡΜΩΣ!, ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ, ΑΓΝΑ, ΕΥΓΕΝΗ, ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΚΑΛΟΠΡΟΑΙΡΕΤΑ ΣΧΌΛΙΆ ΣΑΣ!..
ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΓΙΑΤΙ:
ΤΟΣΟ Ο ΖΩΝ ΤΡΙΑΔΙΚΟΣ ΘΕΟΣ
ΟΣΟ ΚΑΙ Ο ΧΡΟΝΟΣ ΘΑ ΜΑΣ ΤΟ ΑΠΟΔΕΙΞΟΥΝ! ΑΜΗΝ!
facebook.com

http://orthodoxathemata.blogspot.com/2019/01/blog-post_157.html

Add a Comment

Your email address will not be published.