ΟΙ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ (με κείμενο) – ΚΑΘΕ ΒΡΑΔΥ ΟΛΟΙ ΣΤΙΣ 10 – Προστασία για όλη μας τη ζωή !

Σε αρχαία χειρόγραφα, που φυλάσσονται στο Άγιον Όρος, μαρτυρούνται πολυάριθμες εμφανίσεις της Υπεραγίας Θεοτόκου σε Άγιους Γέροντες , στους οποίους και δήλωσε: «όστις Με χαιρετίζει μίαν φοράν την ημέραν με τους Χαιρετισμούς, τους οποίους πολύ αγαπώ, θα τον προστατεύω, θα τον διαφυλάττω από παν κακόν, θα τον επιβλέπω καθ’ όλην την ζωή του και εν εκείνη την ημέρα της Δευτέρας Παρουσίας, θα τον υπερασπισθώ ενώπιον του Υιού μου».

ΠΡΟΣΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΟΛΟΙ ΚΑΘΕ ΒΡΑΔΥ ΣΤΙΣ 10 – ΔΙΑΒΑΖΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΥΣ ΣΤΗΝ ΠΑΝΑΓΙΑ ΜΑΣ (Μαζί με την Προσευχή του Αποδείπνου) ΚΑΙ ΟΣΟΙ ΜΠΟΡΟΥΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ – ΓΙΑ ΝΑ ΕΧΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ, ΣΤΑ ΔΕΙΝΑ ΠΟΥ ΕΡΧΟΝΤΑΙ, ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΝΑ ΕΡΘΕΙ ΤΟ ΚΑΚΟ ΛΙΓΟΤΕΡΟ !

https://www.youtube.com/embed/bGELP1GqzhM

Κατεβάστε ΔΩΡΕΑΝ σε PDF τους ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ μαζί με το ΜΙΚΡΟ ΑΠΟΔΕΙΠΝΟ, μια προσευχή που διαβάζεται επίσης κάθε βράδυ, μετά το δείπνο και πριν τον ύπνο, εδώ: https://docs.google.com/uc?export=dow…

Κατεβάστε επίσης ΔΩΡΕΑΝ σε PDF την ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΜΑΣ εδώ: https://docs.google.com/uc?export=dow…

Οι προσευχές αυτές σε PDF είναι μια δωρεάν προσφορά από το ιστολόγιο «Δρόμος Ορθοδοξίας», ένα ιστολόγιο αφιερωμένο στον πνευματικό αγώνα του Ορθόδοξου Χριστιανού: https://dromosorthodoxias.blogspot.com

ΚΑΙ ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ: Ο ΙΔΙΟΣ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΜΑΣ ΜΙΛΗΣΕ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΔΥΝΑΜΗ ΠΟΥ ΕΧΕΙ Η ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΣΕΥΧΗ – ΓΙ ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ «ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΩΡΑ» ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΑΣ.

ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΚΑΘΕ ΒΡΑΔΥ ΛΟΙΠΟΝ ΣΤΙΣ 10.

Δείτε και το βίντεο με αποσπάσματα από την Παράκληση στην Παναγία μας εδώ:
https://www.youtube.com/watch?v=RJeBS…

ΟΙ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ (Εισαγωγή):

Τὸ προσταχθὲν μυστικῶς λαβὼν ἐν γνώσει,
ἐν τῇ σκηνῇ τοῦ Ἰωσὴφ σπουδῇ ἐπέστη,
ὁ ἀσώματος λέγων τῇ Ἀπειρογάμω·
ὁ κλίνας τῇ καταβάσει τοὺς οὐρανούς,
χωρεῑται ἀναλλοιώτως ὅλος ἐν Σοι·
Ὃν καὶ βλέπων ἐν μήτρᾳ Σου,
λαβόντα δούλου μορφήν,
ἐξίσταμαι κραυγάζων Σοι·

Χαῖρε, Νύμφη Ἀνύμφευτε.

Τὴ ὑπερμάχω στρατηγῶ τὰ νικητήρια·
‘Ως λυτρωθεῖσα τῶν δεινῶν εὐχαριστήρια·
Ἀναγράφω σοὶ ἡ πόλις Σου, Θεοτόκε·
Ἀλλ’ ὦς ἔχουσα τὸ κράτος ἀπροσμάχητον·
’Εκ παντοίων μὲ κινδύνων ἐλευθέρωσον·
ἵνα κράζω Σοί·

Χαῖρε, Νύμφη Ἀνύμφευτε.

Ἄγγελος πρωτοστάτης, οὐρανόθεν ἐπέμφθη, εἰπεῖν τὴ Θεοτόκω τὸ Χαῖρε·
Ὑπεραγία Θεοτόκε σῶσον ἡμάς·
Ἄγγελος πρωτοστάτης, οὐρανόθεν ἐπέμφθη, εἰπεῖν τὴ Θεοτόκω τὸ Χαῖρε·
Ὑπεραγία Θεοτόκε σῶσον ἡμάς·
Ἄγγελος πρωτοστάτης, οὐρανόθεν ἐπέμφθη, εἰπεῖν τὴ Θεοτόκω τὸ Χαῖρε·
Ὑπεραγία Θεοτόκε σῶσον ἡμάς·
καὶ σὺν τὴ ἀσωμάτω φωνή, σωματούμενόν Σε θεωρῶν Κύριε,
ἐξίστατο καὶ ἵστατο, κραυγάζων πρὸς Αὐτὴν τοιαῦτα.
Χαῖρε, δι’ ἦς ἡ χαρὰ ἐκλάμψει·
χαῖρε, δι’ ἦς ἡ ἀρὰ ἐκλείψει.
Χαῖρε, τοῦ πεσόντος , Ἀδὰμ ἡ ἀνάκλησις·
χαῖρε τῶν δακρύων τῆς Εὔας ἡ λύτρωσις.
Χαῖρε, ὕψος δυσανάβατον ἀνθρωπίνοις λογισμοίς·
χαῖρε, βάθος δυσθεώρητον καὶ Ἀγγέλων ὀφθαλμοίς.
Χαῖρε, ὅτι ὑπάρχεις Βασιλέως καθέδρα·
χαῖρε, ὅτι βαστάζεις τὸν βαστάζοντα πάντα.
Χαῖρε, ἀστὴρ ἐμφαίνων τὸν Ἥλιον·
χαῖρε, γαστὴρ ἐνθέου σαρκώσεως.
Χαῖρε, δι’ ἦς νεουργεῖται ἡ κτίσις·
χαῖρε, δι’ ἦς βρεφουργεῖται Κτίστης.

Χαῖρε, Νύμφη Ἀνύμφευτε.
………

Στο βίντεο ακούγονται οι Χαιρετισμοί της Θεοτόκου, από το Ιερό Ησυχαστήριο Αναστάντος Χριστού Πειραιώς, οι οποίοι αποτελούν τμήμα από το Μικρό Απόδειπνο που μεταδίδεται από το Ραδιόφωνο της «Πειραϊκής Εκκλησίας 91.2 fm» κάθε βράδυ στις 10μμ ( https://peradio.com )
Όλο το Μικρό Απόδειπνο με τους Χαιρετισμούς στην Παναγία μας εδώ:
https://www.youtube.com/watch?v=cqYtT…

Add a Comment

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert.