Ὥρα μας νὰ γκρεμίσουμε τὸ «σύστημα»!!!

Αὐτὰ ποὺ λέμε τόσα χρόνια, δεῖτε τὰ σὲ βίντεο! Ἀξίζει!!!!

Μέσα ἀπὸ τὸ βίντεο:

«…Τὴν δεκαετία τοῦ 1960, ἡ παραγωγικότης αὐξάνετο τόσο πολὺ ποὺ ὑπελόγισαν ὅτι σὲ λίγα χρόνια μία τετραμελὴς οἰκογένεια θὰ ζοῦσε ἄνετα μὲ ἕνα ἄτομο νὰ ἐργάζεται 10 ὧρες τὴν ἑβδομάδα…»

Κι αὐτὸ ἔπρεπε νὰ τὸ σταματήσουν…

Ὥρα μας λοιπὸν νὰ γκρεμίσουμε τὸ σύστημα!!!

Μεταξᾶς Γεώργιος

Υ.Γ. (Καὶ νὰ μὴν ξεχνιόμαστε: μπᾶτσοι, χαφιέδες, κομιτατζῆδες!!!)

filonoi.gr

Μέσω

diodotos

Add a Comment

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert.