Η Μονή Γρηγορίου με Θεολογική μελέτη προς τους Αρχιερείς για το Ουκρανικό, κρούει τον κώδωνα για ενδεχόμενο σχίσμα!

1η Ὀκτωβρίου 2019

Σεβασμιώτατε,

Ἡ ἁγία μας Ἐκκλησία διέρχεται αὐτὸ τὸ διάστημα μεγάλη δοκιμασία, λόγῳ τοῦ οὐκρανικοῦ ἐκκλησιαστικοῦ ζητήματος. Ἡ ἑνότης μεταξὺ τῶν τοπικῶν ἁγίων τοῦ Θεοῦ Ἐκκλησιῶν ὑφίσταται τριγμούς, καὶ τὸ ἐνδεχόμενο ἑνὸς σχίσματος εἶναι πολὺ πιθανό.

Ὁ πόνος μας γιὰ τὴν Ἐκκλησία μᾶς ὤθησε νὰ ἀναθέσουμε σὲ ἀδελφούς τῆς Ἱερᾶς Μονῆς μας νὰ μελετήσουν εἰς βάθος τὸ ζήτημα μὲ γνώμονα τὴν Κανονικὴ Παράδοση καὶ τὴν Συνοδικὴ καὶ Πατερικὴ Παρακαταθήκη.

Προσευχόμαστε νὰ ἐπινεύσῃ ὁ Παράκλητος, τὸ Πνεῦμα τῆς Ἀληθείας, ὁ Ὁποῖος…

«εἰς ἑνότητα πάντας ἐκάλεσε», καὶ νὰ φωτίσῃ τοὺς ἁγίους ἀρχιερεῖς, ὥστε μὲ τὴν ἄνωθεν σοφία νὰ διακρατήσουν ἑνωμένο τὸ Σῶμα τοῦ Χριστοῦ, ἄσχιστο τὸν ἄρραφο Χιτώνα Του.

Τὸ ἀνὰ χείρας πρῶτο μέρος τῆς μελέτης μας τὸ θέτουμε μὲ σεβασμὸ καὶ ἐμπιστοσύνη ὑπ΄ ὄψιν τῶν ἁγίων ἀρχιερέων μὲ τὴν ἐλπίδα ὅτι συμβάλλουμε τὸ κατὰ δύναμιν στὴν ἑνότητα τῆς Ἐκκλησίας.

Ὁ Καθηγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ὁσίου Γρηγορίου Ἁγίου Ὅρους

† Ἀρχιμανδρίτης Χριστοφόρος

καὶ οἱ σὺν ἐμοὶ ἐν Χριστῷ ἀδελφοὶ

orthodoxia-ellhnismossimeiakairwn

Add a Comment

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert.