Μαχόμενος Ορθόδοξος Έλληνας : Αν αγαπάτε τα παιδιά σας….

Όσοι έχετε μικρά παιδιά ,για να προλάβετε την «καταστροφή » των ψυχών τους ,από την Νέα Τάξη Πραγμάτων
και το δαιμονοκρατούμενο σύστημα .

Φωτίστε την «ψυχή » του για να μην μπορεί να την σκοτίσει το «πονηρό » πνεύμα αργότερα

Χρησιμοποιήστε τα «όπλα » του συστήματος ,ενάντια στο σύστημα …

Χρησιμοποιήστε το «tablet » και το «laptop» και βάζετε στα παιδιά να δουν τέτοια βίντεο ,πριν μεγαλώσει .

Με Ορθόδοξα Χριστιανικά μηνύματα .Κάνετε τον έλεγχο σας πρώτα ,αν τα λόγια των video είναι όπως αναφέρονται στην Αγία Γραφή .

Καλή Φώτιση σε όλους μας.

«Πάντα ἰσχύω ἐν τῷ ἐνδυναμοῦντί με Χριστῷ”

» Μαχόμενος Ορθόδοξος Έλληνας «

«Αγρυπνείτε και προσεύχεσθε»

» ΜΑΧ.Ο.Μ.Ε «

Μαχόμενη .Ορθόδοξη . Μητέρα. Ελλάδα

Add a Comment

Your email address will not be published.